Menu Zamknij

Nasza szkoła jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe koszty pokrywane są dzięki opłatom czesnego. 

Wysokość opłat ustala organ prowadzący – Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie, w skład którego wchodzą rodzice uczniów naszej szkoły. 

Zajęcia w szkole muzycznej obejmują dwie lekcje indywidualne z instrumentu głównego w tygodniu (po 30 min. w klasach I-III, po 45 min. w klasach IV-VI) oraz zajęcia grupowe, intensywnie rozwijające umiejętności muzyczne dzieci, takie jak podstawy rytmiki, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy oraz chór. 

Zajęcia na warsztatach artystycznych obejmują wyłącznie indywidualne lekcje z gry na instrumencie (domyślnie 60 min. tygodniowo). 

Odpłatność za zajęcia:

Szkoła muzyczna 450 zł miesięcznie.

Warsztaty artystyczne 340 zł miesięcznie. 

Odpłatność dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Bielawie:

Szkoła muzyczna 250 zł miesięcznie. 

Warsztaty artystyczne 290 zł miesięcznie. 

 

Dane i numer konta szkoły muzycznej:

Społeczna Szkoła Muzyczna STO w Bielawie

47 9527 0007 2003 0563 9000 0008

 

Dane i numer konta warsztatów artystycznych:

Samodzielne Koło Terenowe STO w Bielawie

40 9527 0007 2003 5123 2000 0003