Menu Zamknij

Rekrutacja 2024/2025 – przedłużony termin

Jeśli zastanawiasz się, czy w ogóle warto kształcić się muzycznie, polecamy artykuł na naszej stronie:

Dlaczego warto iść do szkoły muzycznej?

A co wyróżnia naszą szkołę? Przede wszystkim bardzo kameralne klasy, dzięki którym nawet na zajęciach grupowych uczniowie mają zagwarantowaną pełną uwagę nauczyciela, co owocuje indywidualnym podejściem do każdego dziecka.

Jeśli zaś chodzi o formalności, to wyglądają one następująco:

Do 12 czerwca 2024 roku przyjmujemy zgłoszenia rekrutacyjne w postaci wypełnionego kwestionariusza kandydata(-tki), możliwego do pobrania w formie edytowalnego pliku na dole tej strony. Kwestionariusz można wypełnić elektronicznie, podpisać i wysłać jego skan na adres sekretariat@muzyczna.bielawa.pl lub dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły na ul. Stefana Żeromskiego 1.

O przyjęciu do Szkoły Muzycznej decydują wyniki uzyskane w trakcie badania przydatności, podczas którego sprawdzane są w prosty sposób uzdolnienia słuchowe oraz rytmiczne dziecka, a także predyspozycje do gry na wybranym instrumencie. Jest to konieczne, ponieważ Szkoła Muzyczna jest częściowo finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego standardów należy odnieść umiejętności kandydata do Szkoły Muzycznej. Wymagane jest również zaświadczenie lekarskie dotyczące kandydata(-tki) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Termin badania przydatności został ustalony na 17 czerwca 2024 od godziny 17:00. Kolejność udziału kandydatów zostanie podana w ostatnim tygodniu przed badaniem, na naszej stronie internetowej.

Kandydata(-tkę) do Szkoły Muzycznej obowiązują również ograniczenia wiekowe kształtujące się następująco:

  • Cykl sześcioletni (standardowy) – do nauki mogą przystąpić dzieci kończące w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat.

Na wniosek rodziców, sześciolatki również mogą zacząć naukę w szkole muzycznej w cyklu sześcioletnim, muszą one jednak korzystać z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym naukę w szkole muzycznej lub posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z odpowiednimi uprawnieniami (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.).

  • Cykl czteroletni (krótszy i intensywniejszy) – do nauki mogą przystąpić dzieci kończące w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat. Cykl ten realizuje program nauczania cyklu sześcioletniego w przeciągu czterech lat, z tego powodu jest on intensywniejszy, ale w zamian za to – dostępny również dla starszych dzieci i młodzieży.
  • Warsztaty Artystyczne funkcjonują na zasadzie prywatnych lekcji z gry na instrumencie, w związku z tym proces rekrutacyjny nie wymaga badania przydatności. Co więcej, nie istnieje tutaj limit wiekowy, naukę mogą podjąć również dorośli. Na decyzję o przyjęciu mają wpływ przede wszystkim możliwości kadrowe Warsztatów Artystycznych, z których wynika liczba dostępnych miejsc na każdy z instrumentów.

Dostępne w tym momencie instrumenty to:
– Szkoła muzyczna: fortepian, akordeon, skrzypce
– Warsztaty artystyczne: fortepian, akordeon, skrzypce, śpiew, gitara rozrywkowa oraz gitara elektryczna.
Jeśli jednak pragną Państwo, aby Państwa dziecko grało na innym instrumencie, niż wymienione powyżej, to zachęcamy do organizowania się wraz z innymi rodzicami i opiekunami zainteresowanymi kształceniem muzycznym swoich dzieci. W przypadku powstania grupy co najmniej 6 uczniów gotowych podjąć się nauki gry na konkretnym instrumencie, to zarówno Szkoła Muzyczna, jak i Warsztaty Artystyczne mogą postarać się o zapewnienie odpowiedniego nauczyciela. Lista proponowanych instrumentów znajduje się na dole pierwszych stron kwestionariuszy kandydata(-tki) i różni się ona nieznacznie w przypadku obu tych dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją można kontaktować się z nami mailowo pod adresem: sekretariat@muzyczna.bielawa.pl. Zapraszamy do przeżywania radości z kształcenia się w tej pięknej sztuce, jaką jest muzyka razem z nami!

Kwestionariusze kandydata(-tki) do pobrania: