Menu Zamknij

Nauczanie muzyki wspiera u dziecka rozwój inteligencji, również tej emocjonalnej, polepsza procesy uczenia się oraz dodatkowo stymuluje rozwój mózgu.
To lepszy start w życie.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

Regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, nauce języków obcych, pozytywnie wpływa też na rozwój języka rodzimego oraz przyspiesza osiągnięcie gotowości do płynnego czytania.

ROZWIJA POZNAWCZO

Pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz wzmacnia inwencję twórczą.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

Wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

Rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielnego myślenia i oceny estetycznej.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

Edukacja muzyczna minimalizuje poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała poczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

Usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. W trakcie edukacji muzycznej stawiane są przed uczniem zadania polegające na nauczeniu się na pamięć całości utworu lub jego fragmentu, aby osiągnąć swobodę w jego wykonywaniu. Taka gimnastyka pamięci przyzwyczaja mózg do procesów zapamiętywania, niezależnie czy jest to muzyka, czy informacje z przedmiotów ogólnokształcących.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

Słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

Rozładowuje napięcie, niepokoje i lęki u dzieci. Muzyka ma szansę stać się dla dziecka przestrzenią, w której znajdzie sposób na wyrażenie swoich emocji.

WSPIERA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ

Dzięki połączeniu zajęć muzycznych z ruchem, szczególnie podczas zajęć z rytmiki, dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

Aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne.

I CO WIĘCEJ?

W szkole muzycznej można nauczyć się profesjonalnie wykonywać, ale też rozumieć muzykę, a to wszystko pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Dzięki znajomości zasad rządzących tą dziedziną sztuki nawet słuchanie piosenek w radio może stać się bardziej satysfakcjonujące, ponieważ muzycy są w stanie zauważyć w muzyce znacznie więcej szczegółów niż większość populacji.

Tutaj też dzieci mają okazję spotkać wielu wspaniałych kolegów i koleżanki, z którymi mogą dzielić się pasją artystyczną. Niejednokrotnie relacje te stają się przyjaźniami na całe życie.
Ukończenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielawie umożliwia kontynuację nauki w szkole muzycznej II stopnia, a następnie nawet na Akademii Muzycznej.

Przed uczniami naszej szkoły mnóstwo wspaniałych chwil spędzonych z muzyką. Będą to występy na scenie podczas koncertów zarówno na naszej Sali Widowiskowej, jak również przy licznych okazjach związanych z życiem Bielawy i okolic. Wielką satysfakcję sprawia także wspólne muzykowanie z akompaniatorem i bycie częścią szkolnego chóru. Oprócz koncertów i popisów organizowane są również warsztaty muzyczne, spotkania z artystami czy wyjazdy do filharmonii i opery, które na długo pozostają w pamięci absolwentów.

Skocz do: Rekrutacja 2024/2025

Źródło informacji o wynikach badań naukowych:
Funkcje muzyki w kontekście wspierania rozwoju dziecka | Konteksty Pedagogiczne