Menu Zamknij

Zajęcia hybrydowe w naszej szkole od 18.01.2021

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymanym dzisiaj komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz rozmową telefoniczną z Wizytatorem Regionalnym pragnę poinformować Państwa organizacji nauczania w naszej szkole w najbliższym czasie. 

 komunikat co stwierdza, iż:

“W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.” 

 W związku z powyższym wprowadza się możliwość hybrydowego nauczania zarówno przedmiotów teoretycznych jaki instrumentu.

I tak, dla wszystkich chętnych:

  1. Zajęcia teoretyczne z mgr. Agatą Zemlą odbywają się stacjonarnie w poniedziałki oraz zdalnie w czwartki, wg planu.
  2. Chór dla klas IV-VI odbywa się stacjonarnie w grupach trzyosobowych wg poprzednich ustaleń (godziny 16.15 oraz 17.00).
  3. Zajęcia z instrumentu – tryb ustalacie Państwo z nauczycielem przedmiotu głównego.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zajęcia/konsultacje stacjonarne nie są obowiązkiem a możliwością. 

W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa – z różnych powodów, z których każdy rozumiem i akceptuję – woli zajęcia tylko zdalne, proszę o kontakt z pedagogiem prowadzącym lub z dyrektorem szkoły.

Tych z Państwa, którzy chcą skorzystać z zajęć-konsultacji stacjonarnych proszę o wyrażenie takiej woli-zgody na piśmie i dostarczenie jej do sekretariatu bądź Pani Agaty.

Ja zawsze nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Z życzeniami zdrowia
/-/ Kacper Birula